De gedachte achter…

~ Laat je verwonderen ~

Blad voor je Mond is ontstaan vanuit drie aandachtsgebieden, namelijk: aandacht, ruimte en beweging.

Aandacht
Als je werkelijk aandacht hebt voor een ander komen de mooiste dingen tevoorschijn. Je vraagt door naar wat iemand bedoelt, hoe iemand iets ervaren heeft, doet recht aan diens beleving. Door aandacht ontstaat zachtheid en openheid in het gesprek. Wat zich aandient aan gevoelens, ervaringen, herinneringen, anekdotes, het mag er zijn. Als er voor iedereen aandacht is, ontstaat er verbondenheid. Je luistert elkaar tevoorschijn. Je gaat steeds meer zien van wie de ander is. Aandacht maakt ons mens.

Ruimte
In een mooi gesprek ervaart iedereen ruimte om te kunnen zeggen wat hij of zij vindt en voelt. Het voelt veilig om iets van jezelf in het gesprek te laten zien. Er is ruimte om te vertellen wat je aanspreekt, ruimte voor stilte, ruimte om te luisteren. Er is ruimte omdat er vrijheid is en respect voor elkaar. Het gaat in het gesprek niet om ‘de waarheid’ of om iemand te overtuigen. Er is ruimte om elkaar ‘tevoorschijn te luisteren’.

Beweging
Een gesprek is vol beweging. In de aanwezigen gebeurt dat: je wordt geraakt of sluit je juist even af, je vertelt wat en luistert dan weer. Het gesprek beweegt zich van de een naar de ander, versnelt en vertraagt, wordt uitbundig en verstilt weer, gaat heen en weer tussen feiten en diepgang. In een mooi gesprek is die beweging ook te herkennen in de omgang met het gespreksonderwerp. Zodra het onderwerp ‘vast komt te zitten’, stroomt het gesprek niet meer. Dat gebeurt bijv. wanneer mensen elkaar gaan overtuigen van hun gelijk, of wanneer een mening als de waarheid wordt gezien.

Om de beweging voor een mooi gesprek in gang te zetten heb je vaak even een aanzet nodig. Blad voor je Mond geeft die aanzet op verschillende manieren. Door quotes, beeld, tekst, poëzie, verhalen en ervaringen krijg je een dienblad aangereikt waaruit je kunt kiezen wat bij je past. Wat zet jou in beweging?