Doneren?

~ Doneer voor de mooiste gesprekken ~

Het eerste nummer van Blad voor je Mond heeft inmiddels het levenslicht gezien en wordt langzaam aan steeds bekender in Nederland. Ondertussen zijn wij alweer bezig met het realiseren van de tweede editie.

Doneren
Bent u enthousiast over ons initiatief Blad voor je Mond en bereid een donatie te doen? Door uw gift wordt het mede mogelijk om een tweede editie uit te gaan geven.

Doneren kan makkelijk en snel via onderstaande QR-code.
Scan de code, selecteer de bank en kies het bedrag dat u wenst te doneren. Het bedrag komt direct bij ons op de rekening te staan.
Alvast bedankt voor uw financiële bijdrage!

In plaats van gebruik te maken van de QR-code kunt u ook klikken op deze link.

Ervaart u problemen met de QR-code of de link? Of wilt u het bedrag liever zelf overmaken? Dat kan natuurlijk ook.
U maakt het dan over naar IBAN: NL89 RABO 0366 9321 87 t.n.v. Kerk&Raad (volledig: kerkelijk organisatieadviesbureau Kerk&Raad).

De financiële administratie van Blad voor je Mond wordt door kerkelijk organisatieadviesbureau Kerk&Raad ondersteund. De betaling verloopt daarom via hun rekening, maar komt geheel ten goede aan Blad voor je Mond.

QR-code voor doneren

Volgt u ons al via Social Media?

Wij zijn via Facebook, Instagram, YouTube én LinkedIn te vinden via ‘Blad voor je mond’