De makers

~ Ademt aandacht ~
De initiatiefnemers Ellen Klasens (links) & Kirsten Slettenaar (rechts)

Ellen Klasens
Ellen Klasens is initiatiefnemer van Blad voor je Mond. Daarnaast is zij kunstenaar. In alles wat zij doet als kunstenaar probeert zij verhalen te vertellen. Want verhalen verbinden.

Kirsten Slettenaar
Kirsten is haptonomisch professional, dominee en initiatiefnemer van Blad voor je Mond. In alles wat zij doet vindt zij verbinding belangrijk omdat het je als mens verrijkt. Als mens hebben we elkaar nodig om onze blik te verruimen, om ons gezien te weten, om samen te kunnen huilen en lachen.

“Verbinding heeft voor mij te maken
met de grond van ons bestaan.”

~ Kirsten Slettenaar